Ref#: P-PL2

Additional Posting Location(s): Krakow

Our mission.

Jako światowemu liderowi w branży witryn rekrutacyjnych przyświeca nam misja pomocy ludziom w
znajdowaniu pracy. Do realizacji tych zamierzeń potrzebujemy osób utalentowanych i pełnych
zaangażowania. Pragniemy powiększyć nasz zespół o takich pracowników, którzy będą podzielać
naszą energię i entuzjazm w tworzeniu najbardziej przyjaznej platformy dla osób poszukujących
pracy.

The team.

Zadaniem dzia_u sprzeda_y w naszej firmie jest pomoc w zmianie podej_cia firm do procesu rekrutacji. W tym celu udost_pniamy wygodne i efektywne _rodki do znajdowania w_a_ciwych os—b na ka_de stanowisko. Pracownicy dzia_u sprzeda_y s_ od samego pocz_tku wspierani rozwi_zaniami z zakresu rozwoju kariery oraz szkoleniem, kt—re zdoby_o nagrod_ Carnegie Leadership Award. Co miesi_c ponad 250 milion—w os—b liczy na nasz_ pomoc w zdobyciu pracy, publikuje swoje CV, przetwarza podania o prac_ i nawi_zuje kontakt z w_a_ciwymi kandydatami na dane stanowisko. Kr—tko m—wi_c, pomagamy firmom rekrutacyjnym w ich wysi_kach w zakresie pomocy ludziom w znajdowaniu pracy.

Your job.

Opiekunowie klienta w Indeed pracują na pierwszej linii, pomagając organizacjom w bardziej efektywnym zarządzaniu ich strategią rekrutacji online. Twoim zadaniem będzie przekonywanie wiodących firm do nowych technologii poszukiwania pracy. Ponadto będziesz promować nasze produkty, które pomagają organizacjom w osiągnięciu wyższego poziomu skuteczności, współpracy i mobilności. Twój zapał do nauki i chęć nawiązywania kontaktów z innymi spowoduje, że większa liczba organizacji uzyska pomoc w zakresie wyszukiwania i zatrudniania wspaniałych pracowników.

About you.

Zakres obowiązków:

 • Zwiększanie rozwoju poprzez sprzedaż reklam płatnych za kliknięcie (PPC)  małym i średnim
 • przedsiębiorstwom
 • Rozwijanie relacji drogą telefoniczną, e-mailową, w mediach społecznościowych i w ramach
 • kontaktów biznesowych
 • Prezentowanie produktów przez telefon, podczas webinariów i osobiście
 • Wyszukiwanie potencjalnych klientów (kontakt telefoniczny) i tworzenie strumienia zapewniającego
 • realizację założeń przychodowych
 • Analizowanie i przedstawianie miesięcznych raportów dla reklamodawców

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zespole ukierunkowanym na zwiększanie sprzedaży 
 • Doskonała umiejętność pisemnej i ustnej komunikacji w języku angielskim i polskim
 • Pasja do poszukiwania nowych klientów, edukowania i sprzedaży
 • Umiejętność zakwalifikowywania potencjalnego klienta do kontaktu, jego pozycjonowanie oraz
 • pozyskanie
 • Potwierdzona umiejętność tworzenia i utrzymywania silnych relacji biznesowych
 • Nastawienie na dobre wskaźniki i chęć konkurencji z innymi
 • Doskonałe umiejętności prezentacji ofert w formie pisemnej, telefonicznej oraz osobiście
 • Pasja do sprzedaży usług reklamowych w modelu płatności za kliknięcie (PPC) na wysoce
 • konkurencyjnym rynku
 • Zdolność do szybkiego przyswajania i zastosowywania nowych koncepcji

Indeed zapewnia wiele dodatkowych benefitów, które sprawiają, że możemy skoncentrować się na
misji pomocy ludziom w znajdowaniu pracy.

Zapoznaj się z naszymi licznymi benefitami tutaj: http://indeedhi.re/IndeedBenefits


View Indeed's Applicant Privacy Terms: https://www.indeed.com/legal/applicant-privacy